Подшипники: 32216К, 32216К1, 32224, 32309Л, 32309КМ(15-ГПЗ), 6Н-32309КМ(15-ГПЗ), П-32311, 32312ЛМ